Hét centrale meeting point voor business en ondernemen

Het belang van ID verificatie voor bedrijven

Dit artikel gaat over ID verificatie voor bedrijven. Steeds meer transacties worden via het internet verricht, inclusief de financiële afhandeling. Maar hoe stel je vast met wie je te maken hebt? Daar is een sluitend systeem voor nodig. Je moet eenduidig kunnen vaststellen met wie je een verplichting aangaat, de ID dient aan de transactie te worden gekoppeld, en de gegevens dienen opvraag- en controleerbaar te zijn. Privacy is hierbij een zeer belangrijk aspect. Aan de wet- en regelgeving op dat gebied dient te worden voldaan.

Klant worden
Het is bijvoorbeeld mogelijk om een klant te worden van een bank zonder ooit een bankfiliaal te hoeven betreden. Banken sluiten steeds meer filialen, omdat er minder behoefte aan bankbezoek is. Online afhandeling sluit daarbij aan. Mensen zijn zuinig met hun vrije tijd en kunnen zo een bezoek aan een filiaal vermijden.

Een manier om een klant zich te laten registreren, is het scannen van een geldig identiteitsbewijs en dat te vergelijken met een foto die online van het gezicht wordt gemaakt. Om ze later bij twijfel te kunnen gebruiken, worden vaak controlevragen gesteld en de antwoorden daarop bewaard.

Elektronische handtekening
Onder meer e-mails en smartphone-apps, bijvoorbeeld van JanusID B.V., worden gebruikt voor ID verificatie voor bedrijven. De klant ontvangt informatie over de transactie en bevestigt dan met een klik op een link of virtuele knop, dat hij inderdaad die transactie wil doen. Dat houdt onder andere in dat de toegang tot het e-mailaccount goed moet worden beschermd en bij een verlies van de smartphone dit zo snel mogelijk wordt gemeld, ook als de app beschermd is met een pincode.

Een bank kan de klant een apparaatje toesturen, die in combinatie met een bankpas wordt gebruikt om toegang tot het online bankieren te verkrijgen en transacties goed te keuren. Het kan zijn dat de gebruikte ID verificatiemethode afhangt van de waarde van de transactie. Dat betekent dat bij een lage transactiewaarde de ID verificatie relatief simpel kan zijn en bij een hoge waarde complexer. We zien dat online ID verificatie voor bedrijven steeds belangrijker wordt.

Privacy
Zoals al in de inleiding is gemeld, dient men bij het opvragen van persoonsgegevens bij klanten aan de wet- en regelgeving op privacy gebied te voldoen. Die geeft, aan de persoon die de gegevens aanlevert, onder meer het recht om te weten welke gegevens worden opgeslagen, voor hoelang dat gebeurt en waarvoor de gegevens worden gebruikt. Dat dient allemaal inzichtelijk te zijn. Er kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking.